Ugrás a fő tartalomra
Bosch Career Portal

Adatvédelmi értesítés

Adatkezelési Tájékoztató

A Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.

1. A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozza fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.

2. Adatkezelő

A Robert Bosch Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők:

Cím: Robert Bosch Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104.,

E-mail cím:

3. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

A kezelt adatok kategóriái:

- Kommunikációs adatok (pl. IP-cím)

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:

Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).

Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból.

(Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).

Jogaink megvédése és érvényesítése

(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) 7 napig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.

A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

- Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

- Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);

- Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

- Az elért fájlok vagy információk neve;

- Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;

- A továbbított adatok mennyisége;

- Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);

- http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

4. Süti (cookie) használat

Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.

A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.

Kategóriák

Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.

Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.

Technikai szempontból szükséges sütik

Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

Sütik és nyomkövetési eszközök, amelyek technikai szempontból nem szükségesek

Társaságunk minden esetben akkor használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ez alól az a süti, amely az adatvédelmi beállításainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul.

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

Általában

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.

Az alábbiakban bemutatjuk, milyen mechanizmusokat és eszközöket használunk ebben az online ajánlatban:

- Web elemzés

Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan

- Konverziós követés

Abban az esetben, amikor Ön Társaságunk weboldalára egy partnerünk hirdetésén keresztül jut el, akkor Társaságunk konverziós partnerei sütiket helyeznek el az Ön eszközén (konverziós süti).

Általában ezeknek a sütiknek az érvényessége 30 nap múlva lejár. Társaságunk és konverziós partnerei felismerhetik, ha egy adott felhasználó korábban már egy bizonyos hirdetésre történő kattintást követően jutott el Társaságunk weboldalára, amennyiben az adott weboldalunkat már egyszer meglátogatta és az ehhez a látogatáshoz kapcsolódó sütik még érvényesek. Ez több különböző eszköz esetében is megvalósulhat. Ezekből a sütikből nyert információk abból a célból kerülnek kezelésre, hogy ebből konverziós statisztikák készüljenek, és hogy meghatározásra kerüljön, hogy hányan kattintottak az adott hirdetésre és kerültek átirányításra Társaságunk weboldalára konverziós nyomkövető címkével.

- Célzott hirdetésekhez használt eszközök

Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak hirdetési sütik vagy harmadik fél hirdetési sütijeinek, azaz „web beacons” (olyan észrevehetetlen kép, amelyet pixel-nek vagy nyomkövető pixel-nek neveznek) felhasználásával, vagy ehhez hasonló technológiák segítségével. Ezek érdeklődési kör alapján meghatározott hirdetési ajánlatok nyújtására használhatóak, illetve arra, hogy meghatározásra kerüljön a hirdetések megjelenésnek gyakorisága. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek harmadik feleknek is továbbíthatnak adatokat a fenti célból. Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek adatkezelési tájékoztatóját figyelmébe ajánljuk.

Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.

Név: Google Analytics

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (oldallekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomonkövetés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, újratargetálás, felhasználói élmény tesztelés, konverziókövetés és újratargetálás a Google Ads használatával

Név: Google Tag Manager

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Szolgáltatás: Weblap tagjeinek kezelése egy felhasználói interface-en keresztül, programkódok weboldalainkba történő integrálása

Név: Amazon Advertising Pixel

Szolgáltató: Amazon Europe Core SARL, Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Szolgáltatás: Az Amazon az Ön személyes adatait az Amazon Advertising Pixel szolgáltatáson keresztüli hozzájárulása alapján dolgozza fel kampányjelentések generálására, konverziókövetésre, kattintási eseményekre és webhelyünkön kívüli célzott hirdetéseire (retargeting). Az Amazontól nem kapunk Önre vonatkozó személyes adatokat, hanem anonimizált kampányjelentéseket kapunk a weboldal célközönségéről és a hirdetések teljesítményéről.

Leállíthatja az érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítését az Amazontól, ha módosítja hirdetési beállításait az Amazon webhelyén a: https://advertising.amazon.com/legal/ad-preferences?ref=a20m_us_fnav_l_adprf címen, vagy felkeresi a Digital Advertising Alliance leiratkozási oldalát a http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN vagy a http://www.youronlinechoices.com webhelyen. További információkat a következő címen talál: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?no-deId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ.

Név: Trade Desk Pixel

Szolgáltató: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Szolgáltatás: A Trade Desk egy reklámtechnológiai platform digitális marketing kampányok lebonyolítására, és az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel. Ennek érdekében a weboldalunk felhasználóinak böngészési viselkedését cookie-k segítségével elemezzük. A Trade Desk személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a felhasználókról, eszközökről és hirdetésekről, valamint ezek megjelenítési helyéről. Ide tartoznak például az egyértelmű cookie-azonosítók, a mobileszközök hirdetésazonosítói, az IP-címek és a böngészőkkel és eszközökkel kapcsolatos egyéb információk, például a típus, a verzió és a beállítások. Ön bármikor tiltakozhat vagy visszavonhatja hozzájárulását a "Hozzájáruláskezelő eszköz" cookie-beállításaiban. További információkat a következő címen talál: https://www.thetradedesk.com/de/privacy.

Név: Media Intelligence Network

Szolgáltató: Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Germany

Szolgáltatás: A Media Intelligence Network egy adatkezelési platform a retargeting alkalmazásához, és az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A retargeting az online marketingben használt nyomon követési eljárás, amelynek során a weboldalunkon tett látogatását megjelöljük, majd amikor Ön más weboldalakat látogat meg, a korábban a weboldalunkon megtekintett termékek hirdetései kerülnek beillesztésre. A Media Intelligence Network által elhelyezett cookie az Ön által használt végberendezés felismerésére szolgál. A weboldalunkon tett korábbi látogatása alapján ez rögzíti az Ön érdeklődését bizonyos termékek iránt, és célzott reklámozásra használják más weboldalakon. A cookie segítségével a Media Intelligence Network meg tudja állapítani az úgynevezett konverziós arányt. Ez meghatározza azon személyek számát, akik egy reklámozott ajánlat hirdetésére kattintva vásárlás mellett döntöttek. Ön bármikor tiltakozhat vagy visszavonhatja hozzájárulását a "Hozzájáruláskezelő eszköz" cookie-beállításaiban n. További információkat a következő címen talál: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do.

Név: LinkedIn Insight Tag

Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Szolgáltatás: A LinkedIn az Ön hozzájárulása alapján a "LinkedIn Insight Tag" pixel segítségével kampányjelentések készítéséhez, konverziók nyomon követéséhez, a kattintási események nyomon követéséhez, valamint a weboldalainkon kívüli célzott hirdetésekhez (retargeting) dolgozza fel személyes adatait az URL, a hivatkozó URL, a rövidített vagy hashelt IP-cím („cross-device retargeting”), az eszközök, a böngésző tulajdonságai (user agent) és az időbélyegző alapján. A LinkedIn-től nem kapunk Önről személyes adatokat, csak anonimizált kampányjelentéseket a weboldal közönségéről és a hirdetések teljesítményéről. A LinkedIn-en történő tárolási idő: álnevesítés 7 nap után, végleges törlés 180 nap után. További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése

Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságunk adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.

Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.

Sütik letiltása

Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.

A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése

Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.

Az adatvédelmi beállításainkban Ön visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban.

5. Beépülő modulok (Plugins)

Online ajánlataink különböző közösségi és egyéb hálózatok által biztosított bővítmények használatát foglalják magukban.

Ezek a bővítmények a hálózati szolgáltatók által elérhető kiegészítő szolgáltatások.

Alapértelmezett beállításként ezek a bővítmények inaktívak.

A weboldalunk látogatása során az Ön adatainak fokozott védelme érdekében "két-kattintásos megoldást" alkalmazunk a bővítmények oldalra történő integrálásához. Ez a két-kattintásos megoldás megakadályozza, hogy a weboldalainkon tett látogatását alapértelmezés szerint rögzítsék és esetleg kiértékeljék az adott bővítményt nyújtó szolgáltatók.

Amennyiben nem szeretné, hogy az adott hálózatok szolgáltatói adatokat kapjanak az online ajánlat használatáról, és ezeket az adatokat esetleg tárolják vagy tovább használják, kérjük ne aktiválja az adott bővítményeket.

Beépülő modulok aktiválása

Ön maga döntheti el, hogy kapcsolatba kíván-e lépni az adott szolgáltató hálózatával, és hogy adatait továbbítja-e az adott szolgáltatónak vagy sem. Csak akkor aktiválódik és integrálódik az oldalba az adott bővítmény, valamint kerül továbbításra az adott bővítmény tartalma a kapcsolódó szolgáltató szerveréről közvetlenül az Ön böngészőjébe, ha Ön a megadott gombra ("Elfogadom") kattint. Egy második kattintással ezután Ön elvégezheti a kívánt interakciót a hálózattal. Ha úgy dönt, hogy aktivál egy bővítményt, akkor engedélyt ad arra, hogy adatait az Ön hozzájárulása alapján feldolgozzuk.

Adatgyűjtés szolgáltatók által

Amikor egy bővítményt aktivál, az Ön internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott szolgáltató szervereivel. Még akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal a szolgáltatónál, vagy éppen nincs bejelentkezve egy ilyen fiókba, ez a kapcsolat értesíti az adott szolgáltatót, hogy Ön internetböngészőjéből felkereste online ajánlatunk megfelelő oldalát.

Ha Ön már rendelkezik felhasználói fiókkal egy hálózat szolgáltatójánál és már be van jelentkezve, amikor meglátogatja weboldalainkat, az adott hálózat üzemeltetője képes lehet a látogatást az Ön személyes felhasználói fiókjához rendelni, amint Ön aktiválja a bővítményeket. Ez lehetővé teheti a szolgáltató számára, hogy elemezze az Ön felhasználói viselkedését és azt egy profilban tárolja.

Ezenkívül az Ön IP-címét és a böngésző beállításaira vonatkozó egyéb adatokat az Ön internetböngészője közvetlenül az adott szolgáltató szerverére továbbítja, és ott tárolásra is kerülhetnek.

Szolgáltató általi további adatfeldolgozás

A bővítmények a hálózati szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott kiegészítő funkciók. Ezért nincs befolyásunk az adatok további feldolgozására, amelyeket az adott hálózati szolgáltatók bővítményei gyűjtenek és tárolnak.

Ha többet szeretne megtudni az egyes szolgáltatók adatgyűjtési, további feldolgozási és törlési tevékenységeinek céljáról és terjedelméről, valamint az Ön vonatkozó jogairól és adatvédelmi lehetőségeiről, kérjük, olvassa el az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

Beépülő modulok deaktiválása

Ha aktivál egy bővítményt, az aktiválás csak az adott bővítményre vonatkozik, és csak addig, amíg meglátogatja azt az oldalt, amelybe a bővítményt beépítették.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván használni egy korábban már aktivált bővítményt, akkor azt a weboldal újbóli betöltésével deaktiválhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem érinti a már továbbított adatokat. 

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatók pluginjait használjuk:

YouTube

Ez a weboldal a YouTube videoplatformról származó videókat használ. A YouTube egy olyan platform, amely videofájlok lejátszását teszi lehetővé.

Üzemeltető: Google Ireland Limited (cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) és anyavállalata a Google LLC (cím:1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Annak érdekében, hogy weboldalunk látogatása során fokozzuk az Ön adatainak védelmét, a YouTube-tartalom alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az oldalba "fokozott adatvédelmi módban" került beépítésre.

Így a YouTube-hoz való kapcsolat, beleértve a naplóadatok továbbítását a YouTube felé, csak akkor jön létre, amikor Ön interakcióba lép a lejátszóval. Ez jelenti az Ön hozzájárulását. Amikor Ön interakcióba lép az aktív YouTube-lejátszóval, az adatokat a Google-nak mint adatkezelőnek is továbbítjuk, és kapcsolatfelvétel történik a Google DoubleClick hirdetési hálózattal, ami további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el, amelyekre nincs ráhatásunk.

Hozzájárulását a weboldal újratöltésével a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

A gyűjtött adatok körével és céljával, az adatok Google általi további feldolgozásával és felhasználásával, az Ön jogaival és a választható adatvédelmi opciókkal kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhatók.

Google Maps

Ez az online ajánlat a Google Maps térképszolgáltatásait használja. A Google Térképet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) üzemelteti.

A térkép betöltéséhez aktiválni kell a megfelelő bővítményt. Ha aktiválja a bővítményt, az adatok továbbításra kerülnek a Google-nak, és a Google DoubleClick hirdetési hálózattal kerül kapcsolatba. Ez további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el, amelyekre nincs ráhatásunk. A térkép betöltése esetén sütik is használatba kerülnek.

Ha többet szeretne megtudni a Google Maps adatgyűjtési, -feldolgozási és -felhasználási tevékenységének terjedelméről és céljáról, a személyes adatok harmadik országokba, például az Egyesült Államokba történő esetleges továbbításáról, az Ön jogairól és az Ön rendelkezésére álló adatvédelmi lehetőségekről, kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát.

6. Külső hivatkozások

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

7. Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

8. Felhasználói jogok

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult

Helyesbítéshez és törléshez való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban, ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság:

Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben:

Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Tel.: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu

9. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

10. Kapcsolattartó

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

A jogai gyakorlásához használja az alábbi hivatkozást:

https://request.privacy-bosch.com/

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi hivatkozásra kattintva jelezheti:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=hun

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postafiók 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

vagy

mailto: DPO@bosch.com

Hatálybalépés napja: 2024.05.03